Công Trình: Công nghiệp
Loại: nhà trưng bày
Quy mô: 1.050 m2
Địa điêm: Tp Buôn Mê Thuật, Dak Lak
Chủ đầu tư: Toyota Buôn Mê