Chứng Chỉ Công Ty
Được thiết kế – thi công
Kỹ thuật thi công vách – hầm
Biệt thự chú Lang Bình Thạnh
Biệt thự chú Hào – giai đoạn thô
Khung Thép 3 Tâng/Bình Chánh
Thi Công Nhà Máy Xử Lý rác/ Môi Trường – Lộc Ninh-Bình Phước