Chứng Chỉ Công Ty
Được thiết kế – thi công
Kỹ thuật thi công vách – hầm
Biệt thự chú Lang Bình Thạnh
Biệt thự chú Hào – giai đoạn thô