Kiểu: Billard hiện đại
Quy mô: Diện tích 450m2, 17 bàn billard, quầy tiếp tân – pha chế, khu vực cafe riêng
Địa chỉ: đường 743, Thuận An, Bình Dương
Chủ đầu tư: Mr. Trần Long