Kiểu: Biệt Thự Vườn, View Sông
Quy mô: Tệt, Lầu, Mái ngói
Địa chỉ: Đường ĐT16 Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai
Chủ đầu Tư: Mr. Nguyễn Sơn Hoàng

Liên hệ