Kiểu: Văn phòng hiện đại
Quy mô: Diện tích thiết kế 510m2
Địa chỉ: No. 5 streets, Long Hau Industrial Zone, ward Nhi Thanh, Thu Thua District, Long An Province
Chủ đầu tư: ACTIVE CREATION OFFICE LTD COMPANY

Danh mục: Từ khóa: , ,